PDA

View Full Version : Pterapogon kauderni


wrang
01-09-2007, 03:52 PM
Pterapogon kauderni är en av de vanligaste kardinalabborrarna i handeln.
Till skillnad från de andra arterna är den till stor del aktiv på dagen. Med dess speciella färgteckning ger den ett glatt intryck i akvariet.
Stimfisk i akvariet:
Om den hålls ensam är den inte speciellt spännande, men i större stim på 6-8 individer eller fler kommer den till sin fulla rätt. Den utgör ingen fara för koraller eller andra lägre djur i karet.
Som små går det bra att ha flera men när de blir könsmogna så bildar de par som är ganska aggresiva mot andra Kauderni.
Lek:
Denna art håller sina ägg i munnen å kallas därför för munruvare. Äggen kläcks efter cirka 14 dagar och sen behåller hanen ynglen i munnen tills de har förbrukat sin gulesäck och är helt frisimmande... dvs efter cirka 20 dagar. Larverna är ca 10mm stora och matas lättast upp med tex artemianauplier.
Föda:
I dess naturliga miljö lever de på plankton. De har svårt att få dem att acceptera fryst foder.
Förekomst:
De hittas enbart kring Bangaii-öarna och eventuellt vid en närliggande ö-grupp. Man finner dom oftast i stora stim i bukter och laguner då på ett djup ner till ca 7 meter, ofta mellan grenarna på stenkoraller av släktet Porites och Stylophora.
Den här begränsade utbredningen i kombination med fiskens avancerade yngelvård gör den hotad i naturen. Det fångas många Kauderni och på samma tid som en clownfisk kan producera tusentals yngel så producerar en Kauderni högst ett 40-tal yngel. Man tar alltså ett ganska stort ansvar om man köper den här fisken.
Storlek:
De kan bli ca 8cm men oftast ej mer än 6cm

wrang
01-09-2007, 03:55 PM
test
The text is in Swedish ;)